Uw gegevens

Taekwondo Vereniging Moutarazak (afkorting TVM) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TVM persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TVM zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Taekwondo Vereniging Moutarazak locatie Sittard-Geleen. 

TVM laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Dit geldt ook voor bezoekers van deze website die 'n dienst of product bestellen en mailen.

 

Beeldmateriaal

Wij kunnen beeldmateriaal (foto's/videos) van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten en trainingen publiceren op deze website en op onze facebookpagina.

Het beeldmateriaal (foto's/videos) wordt alleen gebruikt om onze Taekwondo Vereniging te promoten om de jeugd te motiveren en een steentje bij te dragen aan de gemeenschap.

Mocht u niet op beeldmateriaal willen, dan dient u dit schriftelijk met motivatie aan ons bekend te maken tijdens het inschrijven om lid te worden van onze club Taekwondo Vereniging Moutarazak, door een brief te schrijven en dit tegelijk in te leveren bij het door jou ingevulde clubcontract (lesovereenkomst die je krijgt van ons om in te vullen) + privacyverklaring (document die je krijgt van ons om in te vullen) voor lidmaatschap. U kunt de hoofdtrainer dus schriftelijk vragen uw gegevens of beeldmatriaal te verwijderen ‘’indien’’ deze niet ter zake doen voor het doel of afspraak waarvoor ze verzameld of gepubliceerd (beeldmateriaal) zijn conform het clubreglement en AVG Privacy Reglement van Taekwondo Vereniging Moutarazak die u ontvangt bij de inschrijfprocedure.