📍 Bij locatie Zaandam is de contributie €25,- per maand (+ 1-malig inschrijfgeld van €15,-)

waarvan voor de Jeugdgroep 2 trainingen per week & voor de Taekwondo Mini's groep** 1 training per week.

📍 Bij locatie Sittard-Geleen is de contributie €20,- per maand (+ 1-malig inschrijfgeld van €15,-),

waarvan 2 trainingen per week.

 

✍🏻Bij het inschrijven dient u éénmalig inschrijfkosten van €15,- te betalen.

💭U kunt naar eigen keuze de contributie per maand, per half jaar of per jaar betalen. 

 

❗ Als u per maand de contributie wilt betalen dan dient u bij iedere maand binnen 7 dagen van de nieuwe maand de contributie te betalen onder vermelding van voor- en achternaam + welke maand. Makkelijker is als u automatische incasso per maand instelt zodat u op tijd de contributie betaald. 

⚠ Bent u te laat met betalen? en zijn de 7 dagen van de eerste week van de nieuwe maand verstreken, dan krijgt u bij de 8ste dag van de nieuwe maand een aanmaning waarbij u verzocht wordt de contributie te betalen + €5,- aanmaningskosten.

 

Extra toelichting hierover:

*Het contributie bedrag is berekend over het hele jaar zonder de schoolvakanties en nationale feestdagen waar geen training is. Dus dat wil zeggen dat u de contributie ook tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen dient door te betalen. De enigste uitzondering dat er geen contributie betaald hoeft te worden is tijdens de Zomervakantie.

**De Taekwondo Mini's groep krijgen maar 1 x per week training i.v.m. hun leeftijd en niveau. Het speciale trainingsprogramma met extra aandacht dat zij krijgen met 1 x per week trainen is kwalitatief en effectief gebaseerd voor hun leeftijd categorie (4, 5, 6 jaar) en daarmee voldoende voor ze. Ieder lid van de Taekwondo Mini's groep mag door naar de Jeugdgroep (voor 7 jaar en ouder) zodra hij/zij 7 wordt en zullen daarna wel 2 x per week training krijgen in de Jeugdgroep.

 

❌Procedure opzeggen lidmaatschap:

Mocht u uw lidmaatschap of van uw kind(eren) bij Taekwondo Vereniging Moutarazak willen opzeggen, dan dient u dit schriftelijk te informeren aan de hoofdtrainer per mail. Stuur dan ´n mail naar: info@lifestylebychaima.com

*Bij Taekwondo Vereniging Moutarazak locatie Zaandam dient u dan ook €25,- opzegtermijn te betalen bij het opzeggen van uw lidmaatschap. Pas hierna is uw clubcontract verbroken, uw dossier gesloten en bent u officieel uitgeschreven.