ğŸŽActiviteiten dag / Traktatie dag
1 September 2021

Grote Officiële feestelijke Opening met nieuwe vaste club thema 

Taekwondo Vereniging Moutarazak Locatie Zaandam

24 augustus 2020

Feestelijke 1ste Opening van 2e vestiging naast Sittard-Geleen

Taekwondo Vereniging Moutarazak Locatie Zaandam